Najam – često postavljana pitanja

Sve što trebate znati o GRENKE najmu opreme

Nazovite nas

Obratite nam se na

+385 1 645 72 60

Ponedjeljak – petak od 08:00 do 16:00h

Klasični najam je proizvod koji podrazumijeva da je predmet najma za cijelo vrijeme trajanja ugovora o najmu u vlasništvu najmodavca, dok najmoprimac u mjesečnim ili kvartalnim obrocima plaća svojevrsnu naknadu za korištenje predmeta najma odnosno najamninu.

Najamnine su za cijelo vrijeme trajanja ugovora o najmu nepromjenjive. Izračunavamo ih u domaćoj valuti bez valutne klauzule. Osim najamnine, nemate dodatnih ugovornih troškova za vrijeme trajanja ugovora, a osim naknade za korištenje predmeta najma, u najamninu je uključeno i oslobođenje od odgovornosti za štete na predmetu najma. Za više informacija pogledajte naše Opće uvjete za oslobođenje od odgovornosti.

U  samu najamninu, uključena je i naknada za oslobođenje najmoprimca od odgovornosti te u slučaju štetnih događaja kao što su: požar, provala, krađa, izljev vode, udar groma, vandalizam i sl., GRENKE snosi trošak popravka ili nabave zamjenske opreme. Sve u skladu s općim uvjetima oslobođenja od odgovornosti.

MSFI 16 reguliraju računovodstvene standarde kod ugovora o najmu za poduzeća čije dionice kotiraju na burzi i one koje dobrovoljno pripremaju svoja izvješća prema MSFI-u. Svaki najmoprimac mora evidentirati pravo korištenja imovine u svojoj bilanci, kao i obveze za najam na strani pasive. Standard se primjenjuje na bilo koji ugovor o najmu za predmete najma čija neto vrijednost prelazi 5.000 USD i za ugovore o najmu s razdobljem najma duljim od 12 mjeseci. Preporučujemo da se konzultirate s poreznim savjetnicima ili revizorima o tome.

Često postavljana pitanja / Partneri / Dobavljači / Općenito

Najbrži način da to učinite je putem našeg portala za partnere. U istome možete izraditi ponude i poslati zahtjev u samo nekoliko koraka.

Kliknite ovdje za izravni pristup do portala za partnere. Ako još nemate podatke za prijavu, možete ih zatražiti ovdje ili dobiti informacije izravno od GRENKE zaposlenika. Ukoliko ste već radili s našim starim portalom za partnere, ovdje možete zatražiti pristupne podatke za novi portal.

Ugovorna dokumentacija dostupna je kao PDF datoteka. Kako biste mogli otboriti PDF datoteke,  trebat će vam Adobe Acrobat Reader. Možete ga preuzeti s Adobe web-mjesta. Softver je besplatan za upotrebu.

GRENKE jamči da će vaš račun biti plaćen u roku od 24 sata od trenutka isporuke uz uvjet da je prethodno kompletirana ugovorna dokumentacija. Dakle, za GRENKE partnere najam je sigurna transakcija bez brige o naplati potraživanja i pomaže jačanju vaše likvidnosti.

Često postavljana pitanja / Najmoprimci / Općenito

Sklapanje ugovora o najmu možemo ponuditi za predmete najma čija neto nabavna vrijednost iznosi minimalno 4.000 kn. Dakle, čak i investicije manjeg opsega možete realizirati uz GRENKE ugovor o klasičnom najmu.

GRENKE je neovisan o prizvođačima i financijskim institucijama što vama daje fleksibilnost pri odabiru opreme i dobavljača. GRENKE je specijaliziran za financiranje IT i komunikacijske opreme, medicinske opreme ii uređaja i sigurnosnih sustava. No, to je samo jedan mali dio. Kod nas možete unajmiti raznu opremu za potrebe vašeg poslovanja. Istražite ovdje.

Vaše ugovorne obveze započinju s datumom preuzimanja predmeta najma, a osnovno trajanje najma s prvim danom kalendarskog tromjesečja ili kalendarskog mjeseca (u ovisnosti o odabrabom načinu plaćanja) koji slijedi nakon preuzimanja predmeta najma.  Za razdoblje od datuma preuzimanja do početka osnovnog trajanja najma plaćate naknadu za korištenje u iznosu od 1/30 mjesečne najamnine po danu.

Najamnine dospijevaju prvog u mjesecu odnosno tromjesečju (u ovisnosti o odbaranom načinu plaćanja) za tekući mjesec ili tromjeseče.

Predmete najma nije potrebno osiguravati. U najamninu je uključeno i oslobođenje od odgovornosti za štete na predmetu najma. 

Osnovna karakteristika ugovora o najmu je da vi kao najmoprimac ne "otplaćujete" predmete najma, već plaćate naknadu za korištenje istih. 

Uzmimo kao primjer iznajmljeni stan. Kada iznajmljujete stan, plaćanje najma ne daje vam vlasništvo nad stanom, nego samo plaćate za njegovu upotrebu. Plaćanjem najma stan nikada neće postati vaše vlasništvo. Kada ugovor o najmu stana istekne, morate iseliti i „vratiti“ stan. Najam opreme se odvija prema sličnom načelu.

 

Pri sklapanju ugovora o najmu, obje ugovorne strane su suglasne da ugovor o najmu sklapaju na točno i unaprijed određeno razdoblje.

 

Često postavljana pitanja / Najmoprimci / okvirni ugovor o najmu

Uz okvirni ugovor o najmu, ugovarate jednake i povlaštene uvjete za svaki pojedinačni ugovor iz odobrenog okvira, bez obzira na vrijedost pojedinačnog ugovora. Okvirni ugovor o najmu u pravilu vrijedi 12 mjeseci te isti po potrebi možete koristiti unutar tog roka. Sam proces sklapanja pojedinačnih ugovora je maksimalno pojednostavljen te možete ovlastiti i druge osobe iz vašeg poduzeća za potpisivanje istih. 

Ne. GRENKE posluje neovisno o proizvođačima. Sami odabirete željenu opremu i dobavljače iste. 

Svi pojedinačni ugovori sklapaju se po identičnim uvjetima koji su prethodno dogovoreni u okvirnom ugovoru o najmu.

Po isteku okvirnog ugovora o najmu, više nemate mogućnost sklapanja pojedinačnih ugovora po povlaštenim uvjetima iz okvirnog ugovora. Međutim, vrlo rado ćemo vam ponuditi novi okvirni ugovor o najmu ili produljenje postojećeg.

Ne. Ne naplaćujemo naknadu za nekorištenje okvira. Jedino što plaćate su najamnine ukoliko dođe do sklapanja pojedinačnih ugovora o najmu.

U ovisnosti o dogovorenim uvjetima okvirnog ugovora o najmu, a u slučaju nedostizanja određene razine iskorištenosti okvira, moguće je kako će se na prethodno sklopljene pojedinačne ugovore primjenjivati naši standardni uvjeti umjesto povlaštenih koji su dogovoreni u okvirnom ugovoru o najmu. Za više detalja, slobodno se obratite našim prodajnim savjetnicima.

Okvirni ugovor o najmu u pravilu se sklapa na 12 mjeseci te unutar tog roka možete sklapati pojedinačne ugovore po povlaštenim uvjetima.

Ne. Najamnine su fiksne za cijelo vrijeme trajanja ugovora o najmu i nisu moguće retroaktivne izmjene ugovorenih uvjeta.