Zaštita podataka

Sljedeća politika privatnosti pruža pregled načina na koji se vaši podaci bilježe i obrađuju.

 

Putem ovih informacije želimo vam dati pregled postupaka obrade vaših osobnih podataka i prava koja imate sukladno odredbama sadržanima u Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Koji će se podaci detaljno obrađivati i kako će se ti podaci koristiti, ovisi o zatraženoj ili dogovorenoj usluzi.

 

1. Tko je odgovoran za obradu podataka i koga mogu kontaktirati?

 

Kontakt podaci: 

GRENKE Hrvatska d.o.o.

Avenija Većeslava Holjevca 40

10000 Zagreb

Telefon: +385 1 6457260

Faks: +385 1 6457270

 

Našu službu za zaštitu podataka možete kontaktirati na sljedeći način: 

GRENKE Hrvatska d.o.o.

Avenija Većeslava Holjevca 40

10000 Zagreb

Telefon: +385 1 6457260

Adresa e-pošte: [email protected]

 

2. Koje izvore i podatke koristimo? 

 

Osobne podatke koje dobivamo od naših klijenata obrađujemo u sklopu našeg poslovnog odnosa. Uz navedeno, koliko je to potrebno za pružanje naših usluga, obrađujemo osobne podatke koje nam je dozvoljeno pribaviti iz javno dostupnih izvora (npr. Financijska agencije,  zemljišnih knjiga, trgovačkog registra  i udruženja, tiska, interneta) ili koje smo dobili od naših prodajnih partnera ili od trećih strana (npr. kreditna agencija).

 

Relevantni osobni podaci uključuju:

 • Osobne podatke (ime, adresa, datum i mjesto rođenja i državljanstvo)
 • Kontakt podatke (telefonski broj, adresa e-pošte)
 • Podaci potrebni za utvrđivanje identiteta (npr. podaci s osobne iskaznice)
 • Podatke potrebni za provjeru identiteta  (npr. ogledni primjerak potpisa)
 • Podatke o narudžbi (npr. nalog za plaćanje)
 • Podatke potrebne u svrhu izvršenja naših ugovornih obveza (npr. podaci o prodaji u platnom prometu)
 • Podatke o financijskom položaju (npr. podaci o kreditnoj sposobnosti, podaci o kreditnom stanju, podrijetlo imovine)
 • Podatke o oglašavanju i prodaji (uključujući rezultate oglašavanja), podatke o dokumentaciji (npr. zapisnici o konzultacijama)

i druge podatke usporedive s gore spomenutim kategorijama.

 

3. Zašto obrađujemo vaše podatke (svrha obrade) i na kojoj pravnoj osnovi?

 

Osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Europske Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.  

 

a. Radi ispunjenja naših ugovornih obveza (članak 6. stavak 1. točka b) GDPR-a) 

 

Podaci se obrađuju u svrhu izvršenja naših ugovora s našim klijentima ili provođenja predugovornih radnji koje se provode na zahtjev. Svrhe obrade podataka prvenstveno su usmjerene na određeni proizvod (npr. najam) i mogu uključivati, ali nisu ograničene na, analizu potreba, savjetovanje i izvršenje transakcija. Daljnje pojedinosti o svrhama obrade podataka mogu se naći u odgovarajućim ugovornim dokumentima i uvjetima. 

 

b. Obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa (članak 6. stavak 1. točka f) GDPR-a)

 

Koliko je potrebno, obrađujemo vaše podatke izvan stvarnog ispunjenja ugovora za zaštitu naših legitimnih interesa ili interesa trećih strana, posebno: 

 

 • Savjetovanje i razmjena podataka s kreditnim agencijama radi utvrđivanja kreditnog rizika ili rizika neplaćanja

 

 • Razmjena podataka s kreditnim agencijama također služi ispunjavanju zakonskih obveza za provođenje provjere kreditne sposobnosti klijenata

 

Kreditne agencije obrađuju dobivene podatke i također ih koriste u svrhe profiliranja (bodovanja) kako bi osigurale svoje dobavljače u Europskom gospodarskom prostoru i u Švicarskoj i, prema                        potrebi, drugim zemljama trećim stranama (ako Europska Komisija donese odluku o adekvatnosti) s informacijama kako bi se, između ostalog, vršile procjene kreditne sposobnosti fizičkih osoba.             

Detaljne informacije u skladu s člankom 14. GDPR-a o aktivnostima kreditnih agencija mogu se pronaći za pojedinu kreditnu agenciju na sljedećim poveznicama: CREDITREFORM d.o.o. https://www.creditreform.hr/en/data-privacy-declaration/data-privacy-declaration.html

 

 • Pregled i optimizacija postupaka analize zahtjeva za izravan kontakt s kupcem
 • Optimizacija i dizajn web stranice zasnovani na potrebama
 • Oglašavanje ili istraživanje tržišta i mišljenja, pod uvjetom da se niste protivili upotrebi svojih podataka
 • Dokazivanje pravnih zahtjeva i obrana u pravnim sporovima
 • Osiguravanje informatičke sigurnosti i informatičkog rada naše tvrtke
 • Sprječavanje i istraga kaznenih djela
 • Video nadzor za zaštitu domicilnih prava i za prikupljanje dokaza u slučajevima krađe i prijevare (vidi također odjeljak 4. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
 • Mjere zaštite sigurnosti zgrada i postrojenja (npr. kontrola pristupa)
 • Mjere za zaštitu domicilnih prava
 • Mjere za upravljanje poslovanjem i daljnji razvoj usluga i proizvoda

 

c. Na temelju vaše privole (članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a)

 

U mjeri u kojoj ste nam dali svoj pristanak za obradu vaših osobnih podataka u određene svrhe (npr. otkrivanje podataka unutar grupe ili analiza podataka o platnim transakcijama u marketinške svrhe), zakonitost ove obrade osigurava se na temelju vašeg pristanka. Izdana suglasnost može se opozvati u bilo kojem trenutku. To se odnosi i na opoziv izjava o suglasnosti koje su nam izdane prije stupanja na snagu GDPR-a, tj. prije 25. svibnja 2018. godine. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrađenih podataka do trenutka povlačenja privole.

 

 d. Na temelju zakonskih zahtjeva (članak 6. stavak 1. točka c) GDPR-a), legitimni interesi (članak 6. stavak 1 f GDPR-a) ili u javnom interesu (članak 6. stavak 1. točka e) GDPR-a)

Nadalje, podliježemo raznim zakonskim obvezama, tj. zakonskim zahtjevima (npr. hrvatski Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakon o pranju novca i porezni zakoni). Svrhe obrade uključuju, ali nisu ograničene na provjeru kreditne sposobnosti, provjere identiteta i dobi, sprečavanje prijevara i pranja novca, ispunjavanje obveza porezne revizije i izvješćivanja te procjenu i upravljanje rizicima.

 

4. Tko prima moje podatke?

 

Unutar naše organizacije subjekti koji dobivaju pristup vašim podacima su oni kojima su oni potrebni kako bi ispunili naše ugovorne i zakonske obveze. Naši pružatelji usluga i posrednici također mogu primati podatke u ove svrhe. To su poduzeća u kategorijama financijskih usluga, IT usluga, logistike, tiskarskih usluga, telekomunikacija, naplate dugova, savjetovanja i savjetovanja, kao i prodaje i marketinga.

 

Što se tiče otkrivanja podataka primateljima izvan naše tvrtke, podatke o vama možemo otkriti samo ako to nalaže zakon ili ako ste nam za to dali svoj pristanak. Pod tim uvjetima primatelji osobnih podataka mogu biti, na primjer:

 • Javna tijela i institucije (npr. banke, porezna tijela i tijela za provođenje zakona) u slučaju postojanja zakonske ili regulatorne obveze.
 • Ostale institucije za kreditne i financijske usluge ili slične institucije kojima dostavljamo osobne podatke tijekom našeg poslovnog odnosa s vama (ovisno o ugovoru, npr. banke, kreditne agencije).
 • ostala trgovačka društva unutar poslovne grupacije GRENKE kojoj pripadamo
 • za upravljanje rizikom zbog zakonskih ili regulatornih obveza.

Ostali primatelji podataka mogu biti oni kojima ste nam dali privolu za obradu vaših podataka.

 

5. Prenose li se podaci trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji?

 

Događa se prijenos podataka tijelima u zemljama izvan Europske unije (tzv. treće strane), koliko je to potrebno

 

 • za izvršenje vaših naloga (npr. platnih naloga),
 • u mjeri u kojoj to nalaže zakon (npr. radi ispunjavanja obveza poreznog izvješćivanja) ili
 • ako ste nam dali svoju privolu.

 

6. Kako se moji podaci obrađuju na web stranici?

 

Ako nije drugačije navedeno, vaše podatke obrađujemo na našoj web stranici kako bismo obradili vaš zahtjev (članak 6. stavak 1. točka (b) GDPR-a) ili na temelju naših legitimnih interesa (članak 6, stavak 1, točka f) GDPR-a kako slijedi:

 

a. Podaci o korištenju

 

Svaki put kada pristupite stranici i preuzmete datoteku, ovaj postupak automatski sprema opće podatke u dnevničku datoteku. Podaci se pohranjuju samo uz svrhe vezane uz sustav i statistike svrhe te u svrhu prijavljivanja kaznenih djela u iznimnim okolnostima.

 

Navedene podatke koristimo kako bismo poboljšali naše internetske stranice i predstavili Vam sadržaj koji odražava Vaše interese na raznim internetskim stranicama i na više krajnjih uređaja. Kao dio ovog postupka, podaci o korištenju ne spajaju se s personaliziranim podacima. Ako se odlučite dostaviti nam svoje podatke, ti će podaci biti sigurnosno kopirani tijekom postupka unosa. Isto se odnosi i na podatke pohranjene u u našem sustavu. Vašu IP adresu spremamo iz sigurnosnih razloga. Istu je moguće dohvatiti, ako za to postoji legitiman interes.

 

Ne pohranjujemo povijest vašeg preglednika. Podaci se ne prosljeđuju trećim stranama niti se na drugi način vrednuju, osim ako za to postoji zakonska obveza.

 

Sljedeći se skup podataka pohranjuje iz svakog zahtjeva za obradu: 

 • Korišteni uređaj
 • Naziv datoteke kojoj se pristupa
 • Datum i vrijeme pristupa
 • Vremenska zona
 • Količina prijenosa podataka
 • Obavijest o tome je li pristup bio uspješan
 • Opis vrste korištenog web preglednika
 • Korišteni operativni sustav
 • Prethodno posjećeno mjesto
 • Pružatelj usluga
 • IP adresa korisnika

 

b. Kontaktni obrasci i drugi zahtjevi

 

Kako bismo vam mogli pružiti najbolji mogući savjet kao dio zahtjeva putem naših obrazaca za kontakt, odgovarajuća tvrtka grupe koja je najprikladnija za odgovor na vaš zahtjev bit će identificirana nakon raspitivanja o vašem posebnom interesu na vrhu stranice. Ako nas kontaktirate (npr. putem kontaktnog obrasca), imenovana tvrtka spremit će vaše podatke kako bi obradila vaš zahtjev (članak 6, stavak 1, točka (b) GDPR-a) ili u slučaju da je potrebna dodatna korespondencija. Ako je na popisu nekoliko tvrtki, iste će obrađivati vaše osobne podatke kao zajednički voditelje obrade u smislu članka 26 GDPR-a.  Daljnje informacije o zajedničkom upravljanju mogu se dobiti slanjem e-pošte na adresu [email protected]

Ako pružite određene podatke o svojim potrebama ili o sebi drugim načinom obraćanja, spremit ćemo vaše podatke u svrhu obrade vašeg zahtjeva (članak 6. stavak 1. točka b) GDPR-a) i u slučaju daljnje korespondencija.

Ako izričito pristanete da vas kontaktiramo e-poštom, telefonom ili poštom (u skladu s člankom 6, stavkom 1 a GDPR-a) u okviru obrasca za kontakt ili drugog načina obraćanja, dajete GRENKE Hrvatska d.o.o. mogućnost da vas u budućnosti obavijesti telefonom, e-poštom ili poštom o trenutnim proizvodima i uslugama u odabranoj kategoriji. Također možemo pohraniti vaše podatke u svrhu slanja biltena. Uz to, pohranjujemo vašu IP adresu i datum vaše registracije kako bismo u slučaju sumnje mogli dokazati vašu pretplatu na bilten. U bilo kojem trenutku možete se usprotiviti upotrebi svojih podataka u svrhe oglašavanja ili se u bilo kojem trenutku odjaviti od biltena klikom na vezu za odjavu u podnožju biltena. 


 Ako ne date privolu, vaši će se podaci izbrisati nakon obrade vašeg zahtjeva. Iz ovoga su isključeni podaci za koje postoje zakonske ili na drugi način propisane obveze čuvanja.

U okviru naših obrazaca za kontakt radimo s Eloquaom, uslugom dobavljača ORACLE Nederland B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, P.P. 40387, 3504 AD Utrecht, Nizozemska. Dodatne informacije o korištenju Eloqua potražite u dodatnim napomenama pod g.

 

c. Registracija

 

Podatke dane tijekom registracije koristit ćemo samo kako bismo vam omogućili korištenje naših usluga (članak 6. stavak 1. točka b) GDPR-a).

 

Za postupak registracije prikupljamo sljedeće podatke:

 

 • Adresa e-pošte
 • Korisničko ime
 • Lozinka

 

d. Bilten

 

Temeljem vaše privole (članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a), rado ćemo vas obavijestiti o najnovijim dostignućima putem našeg biltena.

Kako biste mogli primati bilten morate unijeti svoje ime i adresu e-pošte. Također možete unijeti i poslati daljnje neobavezne podatke. Nakon što pošaljete svoju adresu e-pošte, primit ćete od nas e-poštu na navedenu adresu e-pošte u kojoj morate kliknuti vezu za potvrdu da biste potvrdili adresu e-pošte koju ste naveli.

Vaše ćemo podatke pohraniti samo u svrhu slanja našeg biltena. Uz to, pohranjujemo vašu IP adresu i datum vaše registracije kako bismo mogli dokazati pretplatu na bilten u slučaju sumnje. Osim toga, kako bismo mjerili uspjeh našeg biltena, prikupljamo podatke o tome je li bilten otvoren, kada je otvoren i na koje se poveznice klikne.

Za isporuku našeg biltena surađujemo s pružateljem usluge, društvom Eloqua ORACLE Nederland B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, P.P. 40387, 3504 AD Utrecht, Nizozemska. Bilteni poslani uz pomoć Eloqua koriste tehnologije praćenja. Te podatke koristimo prvenstveno da bismo otkrili koje su vas teme zanimale prateći jesu li naše e-poruke otvorene i na koje poveznice ste kliknuli. Zatim te podatke koristimo za poboljšanje e-poruka koje vam šaljemo i usluga koje pružamo te za povezivanje s postojećim podacima o praćenju ili profiliranju. Nećemo moći pratiti vaše e-adrese ako ste prema zadanim postavkama onemogućili prikaz slika u programu za e-poštu. U ovom slučaju, međutim, bilten neće biti prikazan u cijelosti i možda nećete moći koristiti sve značajke. Ako slike prikažete ručno, izvršit će se gore spomenuto praćenje. Dodatne informacije o korištenju Eloqua potražite u dodatnim napomenama pod g.

U bilo kojem trenutku možete otkazati pretplatu na bilten klikom na poveznicu za odjavu na dnu biltena. 

 

e. Korištenje kolačića

 

aa) Opće informacije

 

Kako bismo vaš posjet našim web stranicama učinili ugodnijim i omogućili upotrebu određenih funkcija, na raznim web stranicama koristimo takozvane kolačiće. To su male tekstualne datoteke pohranjene na vašem uređaju. Neki se kolačići koje koristimo brišu nakon završetka sesije preglednika, tj. nakon zatvaranja preglednika (tzv. kolačići sesije). Ostali kolačići ostaju na vašem uređaju i omogućuju nama ili našim pridruženim tvrtkama da prepoznaju vaš preglednik prilikom vašeg sljedećeg posjeta (takozvani trajni kolačići).

 

Kolačići ne omogućuju pristup drugim datotekama na vašem računalu niti identificiraju vašu adresu e-pošte.

 

bb) Korištenje kolačića

 

Kao i većina web stranica koje posjećujete, naša web stranica također koristi kolačiće za poboljšanje korisničkog iskustva i kod jednokratnih i kod ponovljenih posjeta web mjestu. To vam omogućuje brzo i jednostavno prebacivanje između web lokacija, spremanje konfiguracija i korištenje alata nezavisnih proizvođača (poput YouTube videozapisa) na web mjestu.

 

Kolačići se postavljaju ili na našu web stranicu (kolačići prve strane) ili na druge web stranice čiji se sadržaj pojavljuje na našoj web stranici (kolačići treće strane). Ovi treći pružatelji usluga (poput Facebooka) mogu postaviti kolačiće ako ste prijavljeni na njihove stranice i posjetite našu web stranicu. Nemamo utjecaja na postavke kolačića ovih web stranica. Molimo posjetite web stranice trećih strana za više informacija o njihovoj upotrebi kolačića.

 

cc) Legitimnost pohrane kolačića

 

Osnovni, funkcionalni i statistički kolačići pohranjuju se na temelju naših legitimnih interesa (članak 6, stavak 1, točka f) GDPR-a radi optimizacije i dizajna naše web stranice temeljenog na potrebama.

 

Kolačići se pohranjuju u marketinške svrhe na temelju privole korisnika (članak 6, stavak 1, točka (a) GDPR-a). Ovi se kolačići stoga postavljaju samo ako korisnik pristane na pohranu izdavanjem pristanka na obavijest o kolačićima na web mjestu.

 

dd) Deaktivacija i brisanje kolačića

 

Postavka koju odaberete prilikom prvog posjeta kao odgovor na obavijest o kolačićima bit će spremljena. Ovdje se u postavkama privatnosti u bilo kojem trenutku mogu prilagoditi odabrane postavke.

Nazovite nas

Obratite nam se na

+385 1 645 72 60

Ponedjeljak – petak od 08:00 do 16:00h

Postavke privatnosti


Naziv kolačića
Svrha kolačića
Razdoblje čuvanja
Kolačići sesija ili trajni kolačić

Bloomreach

Tehnički kolačić za ujednačavanje opterećenja

Trajanje sesije

Sesija

Onetrust

Onetrust koristi kolačiće za bilježenje korisničkih postavki za kolačiće i za omogućavanje ili sprječavanje prikupljanja podataka iz statističkih ili marketinških kolačića, ovisno o snimljeni korisničkim postavkama

12 mjeseci

Trajni

Statistički kolačići

 

Statistički kolačići prikupljaju podatke o korištenju web stranice – kao što su najčešće posjećene stranice korisnika i prima li korisnik poruke o pogrešci prilikom korištenja web stranice. Ovi kolačići ne pohranjuju podatke koji omogućuju identifikaciju korisnika. Prikupljene informacije objedinjuju se i stoga se anonimno procjenjuju. Ovi se kolačići koriste isključivo za poboljšanje izvedbe web stranice, a time i korisničkog iskustva.

 

Naziv kolačića
Svrha kolačića
Razdoblje čuvanja
Kolačići sesija ili trajni kolačić

Piwik Pro

Piwik

Koristi se za slanje podataka o uređaju i ponašanju posjetitelja u odnosu na PIWIK.

30 minuta – 1 godina

Kolačić sesija ili trajni kolačić

Piwik Pro

Piwik

Kako bi se otkrilo je li posjetitelj namjerno deaktivirao praćenje.

Neograničeni

Trajni

Kolačići u marketinške svrhe

 

Kolačići u marketinške svrhe koriste se za prikazivanje ciljanih reklama relevantnih za korisnika i prilagođenih njihovim interesima. Također se koriste za ograničavanje učestalosti oglasa i za mjerenje učinkovitosti reklamnih kampanja. Registriraju jeste li posjetili web stranicu ili niste. Te se informacije mogu dijeliti s trećim stranama, poput oglašivača. Kolačići za poboljšanje ciljanja i oglašavanja često su povezani s funkcionalnostima web mjesta treće strane.

 

 

Naziv kolačića
Svrha kolačića
Vrijeme pohrane
Kolačići sesija ili trajni kolačić

Facebook

Ovi kolačići omogućavaju bihevioralno oglašavanje i analizu Facebooka.

2 godine

Trajni

Bing

Ovi kolačići omogućuju bihevioralno oglašavanje i analizu u kontekstu internetskog oglašavanja.

30 minuta – 1 godine

Kolačići sesije i trajni

Instagram

Ovi kolačići omogućavaju bihevioralno oglašavanje i analizu Instagrama.

2 godine

Trajni

Google Adwords

Ovi kolačići omogućavaju bihevioralno oglašavanje i analizu Google AdWords platforme.

30 dana–2 godine

Trajni

LinkedIn

Ovi kolačići omogućavaju bihevioralno oglašavanje i analizu LinkedIna.

2 godine

Trajni

Twitter

Ovi kolačići omogućavaju bihevioralno oglašavanje i analizu Twittera.

2 godine

Trajni

Bloomreach

Ovi kolačići prikupljaju podatke koji se koriste ili za praćenje interesa naših korisnika, odnosno kupaca i za poboljšanje iskustva na njihovim web stranicama ili za razumijevanje načina na koji se koriste naši proizvodi i usluge.

12 mjeseci

Trajni

Eloqua

Ovi kolačići omogućuju bihevioralno oglašavanje i analizu u kontekstu marketinga putem e-pošte i mjerenje učinkovitosti oglašavanja putem e-pošte. Praćenje se vrši anonimno sve dok se korisnik ne identificira predajom obrasca.

12 mjeseci

Trajni

f. Analiza dometa pomoću Piwik-a

 

Ako pristanete (članak 6, stavak 1 GDPR-a), koristimo Piwik, softver za statističku procjenu korisničkog pristupa.

 

Vaša će se IP adresa raspršiti (hashed) prije nego što bude spremljena. Međutim, Piwik koristi kolačiće koji su pohranjeni na računalima korisnika i omogućuju analiziranje korisnikove web stranice. U tom se slučaju od obrađenih podataka mogu stvoriti pseudonimni profili korisnika. Podaci koje generira kolačić o vašoj upotrebi ovog internetskog sadržaja pohranjeni su na našem poslužitelju i ne prosljeđuju se trećim stranama.

 

Možete povući svoju privolu za ovu obradu podataka na sljedeći način:

Postavke privatnosti


g. Korištenje usluge Eloqua

 

Uslugu Eloqua koristimo za prikupljanje statističkih podataka o korištenju naše web stranice, slanje biltena i sukladno tome optimizaciju usluga. Eloqua poslužitelji dobavljača ORACLE Nederland B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, P.P. 40387, 3504 AD Utrecht, Nizozemska nalaze se u EU.

 

Ako ste pristali na upotrebu kolačića u marketinške svrhe, Eloqua će koristiti odgovarajuće kolačiće koji su pohranjeni na vašem računalu i koji omogućavaju analizu korištenja web mjesta (u daljnjem tekstu ponašanje prilikom korištenja). Ako ste već koristili web stranicu koja koristi uslugu Eloqua, možda već imate Eloqua kolačić. Čak i ako je ovaj kolačić postavljen na drugim web stranicama , podaci o vašem posjetu našim web stranicama vidljivi su samo nama i ne dijele se s Oracleom ili bilo kojim drugim korisnicima sustava Eloqua. Također nam nije moguće koristiti ovaj kolačić za bilježenje ili pregled podataka o vašim posjetima bilo kojoj drugoj web stranici.

 

Ako tijekom posjeta web mjestu unesete osobne podatke (npr. kontaktni obrazac), ti će se podaci obrađivati ​​uz ponašanje korisnika kako bismo vam ponudili sadržaj na web stranici i u našem biltenu koji je prilagođen vašim interesima te kako bismo vam mogli slati vijesti i informacije o našoj tvrtki ili našem asortimanu usluga na temelju vaših podataka koji su prilagođeni vašim individualnim interesima. U tu svrhu tehnički je potrebno da vaše prikupljene i dane podatke kombiniramo u korisničkim profilima i procijenimo ih u gore spomenute svrhe. To se radi interno i samo u gore spomenute svrhe.

 

Pravni temelj za pseudonimnu ocjenu korištenja naše web stranice je vaša privola (članak 6. stavak 1. lit.a GDPR-a), koju ste nam mogli dati tijekom korištenja naše web stranice.

 

Podaci koje generira kolačić o vašoj upotrebi ove web stranice prenose se na poslužitelj i tamo pohranjuju. U naše ime, Eloqua koristi ove podatke za procjenu vaše upotrebe web stranice i za sastavljanje izvješća o aktivnostima na web mjestu. Ako u budućnosti želite spriječiti upotrebu Eloqua kolačića ili procjenu ponašanja na vašem uređaju, to je moguće putem sljedeće poveznice: https://www.oracle.com/marketingcloud/opt-status.html

 

Dodatne informacije o zaštiti podataka u vezi s korištenjem usluge Eloqua možete pronaći ovdje: https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html

 

h) Korištenje Facebook piksela

aa) Obrađeni podaci

Na našoj web stranici koristimo takozvani "Facebook piksel" iz "Facebooka" (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal, Harbor, Dublin 2 Ireland). S Facebook pikselom možemo posjetitelje naše web stranice razvrstati u određene ciljne skupine kako bismo vam mogli prikazivati ​​oglase ("Oglasi") na Facebooku. Snimljene podatke (npr. IP adrese, informacije o web pregledniku, mjesto web mjesta, gumbe koji su kliknuti, moguće ID-ove piksela i druge značajke) ne možemo pregledati, već ih možemo koristiti samo u kontekstu prikazivanja određenih oglasa. Kada se koristi Facebook pixel kod, postavljaju se i kolačići.

Ako imate Facebook račun i prijavljeni ste, posjet ovom web mjestu dodijelit će se vašem Facebook korisničkom računu.

Da bi razmijenio odgovarajuće podatke, vaš preglednik automatski uspostavlja izravnu vezu s Facebook poslužiteljem. Nemamo utjecaja na opseg i daljnju upotrebu podataka koje Facebook prikuplja pomoću ovog alata i stoga vas informiramo u skladu s informacijama kojima mi raspolažemo: Integracijom Facebook Pixela Facebook dobiva informaciju da posjećujete odgovarajuće mjesto naše web stranice i da ste pristupili ili kliknuli na jedan od naših oglasa. Ako ste registrirani na Facebook usluzi, Facebook može posjet dodijeliti vašem računu. Čak i ako niste registrirani na Facebooku ili se niste prijavili, postoji mogućnost da će davatelj usluga saznati i spremiti vašu IP adresu i druge identifikacijske značajke.

 

• Kako se Facebook pixel koristi za reklamne kampanje možete saznati na https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel

• Više informacija o Facebookovoj politici privatnosti možete pronaći na https://www.facebook.com/policy.php

• Daljnje informacije o obradi podataka putem Facebooka dostupne su na https://www.facebook.com/about/privacy

 

bb) Svrhe obrade podataka

 

Ove funkcije koristimo kako bismo vam mogli dostaviti ponude koje odgovaraju vašim interesima.

 

cc) Pravna osnova

 

Vaše podatke obrađujemo jer ste dali svoju privolu (članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a). Vašu privolu dobivamo kada posjetite našu web stranicu putem obavijesti o kolačićima.

 

dd) Trajanje pohrane i mogućnosti kontrole

 

Vaše podatke pohranjujemo sve dok su nam potrebni za odgovarajuću svrhu (prikazivanje oglašavanja na temelju interesa) ili dok se niste protivili pohrani vaših podataka ili ste opozvali svoj pristanak.

 

Deaktivacija funkcije "Facebook Custom Audiences" moguća je za prijavljene korisnike na https://www.facebook.com/settings/?tab=ads# .

 

Možete promijeniti postavke za oglase na Facebooku na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen,%20provided%20you%20are%20logged%20into%20Facebook

 

i) Korištenje Google remarketinga i dvostrukog klika

 

aa) Obrađeni podaci

 

Google Remarketing i Double Click (sada Google Ad Manager): koristimo Google Remarketing i Google Double Click tvrtke Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Pomoću ove tehnologije postavljaju se kolačići koji procjenjuju kako upotrebljavate našu web stranicu i koji omogućuju prepoznavanje vašeg preglednika kada posjetite web mjesta koja pripadaju Googleovoj oglašivačkoj mreži. U tu svrhu kôd za praćenje Google Analytics uz kolačiće Google Analytics koristi takozvane kolačiće s dvostrukim klikom (double click). Oni prikupljaju podatke o web lokacijama trećih strana na Google prikazivačkoj mreži koje ste posjetili i na koje ste oglase kliknuli. Uz to su povezani podaci iz kolačića prve strane (npr. Kolačići Google Analytics) i kolačića trećih strana (npr. Google kolačić za postavke prikaza). To nam omogućuje da procijenimo prikaz oglasa i vašu interakciju s tim oglasima.

 

Google Ads Conversion Tracking: Koristimo Google Ads Conversion Tracking. Pomoću ove tehnologije kolačići se postavljaju kada komunicirate s jednim od naših oglasa, npr. kliknite na njega. Kolačići se koriste za analizu onoga što se događa nakon interakcije s oglasom, npr. bez obzira jeste li kupili naš proizvod, pogledali oglas s mobilnog telefona, preuzeli našu aplikaciju ili ste se prijavili za bilten.

 

bb) Svrhe obrade podataka

 

Google Remarketing i Double Click (sada Google Ad Manager): Ovu tehnologiju koristimo da bismo vam predstavili oglase na temelju interesa na drugim web mjestima u Googleovoj oglašivačkoj mreži. Oglasi se odnose na sadržaj koji ste prethodno pregledali na našoj web stranici.

Google Ads Conversion Tracking: Ovu tehnologiju koristimo za poboljšanje naših ponuda.

 

cc) Pravna osnova

 

Vaše podatke obrađujemo jer ste dali svoju privolu (članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a). Vašu privolu dobivamo kada posjetite našu web stranicu putem obavijesti o kolačićima.

 

dd) Trajanje pohrane i mogućnosti kontrole

 

Podaci prikupljeni putem Googleovih funkcija spremaju se i redovito brišu.

Sprečavanje kolačića možete spriječiti postavljanjem odgovarajućih postavki u svom pregledniku.

Google također možete spriječiti prikupljanje podataka i obradu podataka preuzimanjem i instaliranjem dodatka za preglednik koji je dostupan na sljedećoj poveznici https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Google Dynamic Remarketing and Double Click, kao i Google Ads Conversion: Možete se usprotiviti pohrani kolačića i pripadajućoj obradi podataka deaktiviranjem personaliziranog oglašavanja putem postavki oglašavanja http://www.google.com/ads/preferences/html /opt-out.html .

Korištenje kolačića od strane nezavisnih pružatelja usluge možete deaktivirati putem web mjesta za deaktiviranje inicijative mrežnog oglašavanja http://optout.networkadvertising.org/#/  Možete i deaktivirati kolačiće s dvostrukim klikom instaliranjem dodatka za preglednik https://www.google.com/settings/u/0/ads/plugin?hl=de .

 

To može ograničiti funkcionalnost naše web stranice.

 

Dodatne informacije možete pronaći u Googleovim pravilima o privatnosti. https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

j) Korištenje Linkedin Insights-a i Conversion Tracking

 

aa) Obrađeni podaci

 

Za ovu web stranicu koristimo LinkedIn Insight Tag davatelja usluge LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA. LinkedIn Insight Tag stvara LinkedIn "kolačić preglednika" koji prikuplja sljedeće podatke:

 

• IP adresa,

• vremenski žig,

• aktivnosti na stranici,

• demografske podatke s LinkedIna, ako je korisnik aktivni član LinkedIna.

 

Ova tehnologija omogućuje nam generiranje izvješća o izvedbi naših oglasa i informacija o interakciji s web stranicama. U tu svrhu na ovo je web mjesto integriran LinkedIn Insight Tag, koja uspostavlja vezu s LinkedIn poslužiteljem ako posjetite ovu web stranicu i istodobno ste prijavljeni na svoj LinkedIn račun.

 

bb) Svrhe obrade podataka

 

Vaše podatke obrađujemo kako bismo procijenili kampanju i prikupili podatke o posjetiteljima web stranice koji su nas možda kontaktirali putem naših kampanja na LinkedInu.

 

cc) Pravna osnova

 

Vaše podatke obrađujemo jer ste dali svoju privolu (članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a). Vašu privolu dobivamo kada posjetite našu web stranicu putem obavijesti o kolačićima.

 

dd) Trajanje pohrane i mogućnosti kontrole

 

Vaše podatke pohranjujemo sve dok su nam potrebni za odgovarajuću svrhu (procjena kampanje) ili se niste protivili pohrani svojih podataka ili ste opozvali svoj pristanak.

 

Prikupljeni podaci su šifrirani. Više informacija možete pronaći ovdje https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/65521 .

Ovdje ćete naći pravila o privatnosti za LinkedIn politiku privatnosti https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  i odjavu za LinkedIn https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

 

 

 1. Integracija Google karata
   

Integriramo mape usluge "Google Maps" koju pruža Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Obrađeni podaci mogu uključivati, ali nisu ograničeni na IP adrese i podatke o lokaciji korisnika, koji se, međutim, ne prikupljaju bez njihovog pristanka (obično se izvode kao dio postavki njihovih mobilnih uređaja). Ako niste izričito pristali na upotrebu, naša pravna osnova za ovu obradu podataka naš je legitimni interes (čl. 6, stavak 1, rečenica 1, slovo f GDPR-a) kako bismo dizajnirali našu web stranicu kako bi zadovoljila vaše potrebe. Podaci bi se mogli obrađivati ​​i u SAD-u.

Pravila o privatnosti: https://www.google.com/policies/privacy/,

Odjava: https://adssettings.google.com/authenticated

 

7. Koliko dugo će se moji podaci čuvati? 

 

Ako u ovoj politici privatnosti nije izričito navedeno, podaci o korištenju i registraciji pohranjeni kod nas brišu se čim više nisu potrebni za namjeravanu upotrebu, a brisanje nije u suprotnosti sa zakonskim obvezama zadržavanja.

 

Ostale osobne podatke obrađujemo i pohranjujemo sve dok je to potrebno za ispunjenje naših ugovornih i zakonskih obveza. Valja napomenuti da je naš poslovni odnos trajna obveza koja treba trajati godinama. Ako podaci više nisu potrebni za ispunjenje ugovornih ili zakonskih obveza, oni se redovito brišu, osim ako je njihova – privremena – daljnja obrada potrebna u sljedeće svrhe:

 

 • Ispunjenje komercijalnih i obveza vezanih uz porezna zadržavanja: Zakon o računovodstvu, Opći porezni zakon, Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakon o odvjetništvu, Zakon o javnom bilježništvu moraju biti navedeni ovdje. Rokovi za čuvanje i dokumentiranje su od jedne do jedanaest godina.

 

Čuvanje dokaza u kontekstu zakonskih rokova zastare.  Opći zastarni rok je 5 godina. Prema članku 231. Zakona o obveznim odnosima redoviti rok zastare za naknadu štete iznosi 3 godine, a kada je šteta prouzročena kaznenim djelom, a za kazneni progon predviđena je dulja zastara, zahtjev za naknadu štete protiv odgovorne osobe zastarijeva kad istekne rok za zastaru kaznenog progona, a prema Kaznenom zakonu ovi rokovi zastare mogu biti i do 40 godina.

 

8. Koja prava na zaštitu podataka imam?
 

Svaka zainteresirana osoba ima pravo u odnosu na nas

 • pravo pristupa prema članku 15. GDPR-a,
 • pravo na ispravak iz članka 16. GDPR-a,
 • pravo na brisanje iz članka 17. GDPR-a,
 • pravo na ograničenje obrade prema članku 18. GDPR-a,
 • pravo na prigovor iz članka 21. GDPR-a i
 • pravo na prenosivost podataka prema članku 20. GDPR-a.

 

U pogledu prava na pristup i prava na brisanje, primjenjuju se ograničenja iz članka 33. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Postoji pravo na žalbu nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka (članak 77. GDPR-a u vezi s člankom 34. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka).
U bilo kojem trenutku možete opozvati svoju privolu na obradu osobnih podataka. To se odnosi i na opoziv privola koje su nam izdane prije stupanja na snagu GDPR-a, tj. prije 25. svibnja 2018. godine. Napominjemo da je opoziv primjenjiv samo za budućnost. To ne utječe na obradu koja se odvijala prije opoziva.

 

9. Jesam li dužan/na dati podatke?

 

 Kao dio našeg poslovnog odnosa, morate navesti osobne podatke potrebne za stupanje u poslovni odnos i izvršavanje povezanih ugovornih obveza ili osobne podatke koje prema zakonu moramo prikupljati. Bez ovih podataka općenito nećemo moći sklopiti ili izvršiti ugovor s vama.

Konkretno, prema propisima o pranju novca, obvezni smo vas identificirati prije stupanja u poslovni odnos s vama na temelju vašeg identifikacijskog dokumenta te evidentirati i spremiti vaše ime, mjesto i datum rođenja, državljanstvo, adresu i identifikacijske podatke. Kako bismo mogli ispuniti ovu zakonsku obvezu morate nam dostaviti potrebne informacije i dokumente u skladu sa Zakonom o pranju novca i financiranju terorizma i odmah nas obavijestiti o svim promjenama tijekom poslovnog odnosa. Ako nam ne pružite potrebne informacije i dokumente, nećemo moći stupiti u željeni poslovni odnos ili ga nastaviti.

 

10. U kojoj mjeri postoji automatizirani postupak donošenja odluka?

 

U načelu ne koristimo potpuno automatizirane procese donošenja odluka u skladu s člankom 22. GDPR-a kako bismo opravdali ili održali poslovni odnos. Ako ove postupke koristimo u pojedinačnim slučajevima, o tome ćemo vas posebno obavijestiti, ako to zahtijeva zakon.

 

11. Radi li se profiliranje?

 

Vaše podatke ponekad obrađujemo automatski s ciljem procjene određenih osobnih aspekata (profiliranje). Na primjer, profiliranje koristimo u sljedećim slučajevima:

 • Zbog zakonskih zahtjeva, obvezali smo se na borbu protiv pranja novca, financiranja terorizma i kaznena djela vezana uz imovinu. Istodobno se provode i procjene podataka (između ostalog u platnim transakcijama). Ove mjere su također na snazi ​​radi vaše zaštite.
 • Kako bismo vam pružili ciljane informacije i savjete o proizvodima, koristimo alate za procjenu. Oni omogućuju komunikaciju i oglašavanje temeljeno na potrebama, uključujući istraživanje tržišta i mišljenja.
 • Bodovanje koristimo za procjenu vaše kreditne sposobnosti. Ovim se izračunava vjerojatnost s kojom će kupac ispuniti svoje obveze plaćanja u skladu s ugovorom. Izračun može obuhvaćati, na primjer, prihod, troškove, postojeće obveze, zanimanje, poslodavca, trajanje zaposlenja, prošlo poslovno iskustvo, prošlu otplatu zajma i podatke agencija za kreditno izvještavanje. Bodovanje se temelji na matematički-statistički priznatom i provjerenom postupku. Izračunati rezultati pomažu nam u donošenju odluka u kontekstu prodaje proizvoda i dio su trajnog upravljanja rizicima.
info

Informacije o vašem pravu na opoziv u skladu s člankom 21. GDPR-a

 

1. Pravo na opoziv u pojedinačnim slučajevima

 Imate pravo u bilo koje vrijeme, iz razloga koji proizlaze iz vaše određene situacije, opozvati svoju privolu za obradu osobnih podataka koji se odnose na vas, a koja se odvija na temelju članka 6, stavka 1, točke (e) GDPR-a (obrada podataka u javnom interesu) i članka 6, stavka 1, točke (f) GDPR-a (obrada podataka na temelju uravnoteženja interesa); to se također odnosi na profiliranje na temelju ove odredbe u smislu članka 4, stavka 4 GDPR-a.

Ako se protivite, više nećemo obrađivati ​​vaše osobne podatke, osim ako ne pokažemo uvjerljive legitimne osnove za obradu koji prevladavaju vaše interese, prava i slobode ili ako obrada ne služi uspostavljanju, izvršavanju ili obrani pravnih zahtjeva.

 

2. Pravo opoziva vaše privole na obradu podataka u svrhe izravnog oglašavanja

 
U pojedinačnim slučajevima obrađujemo vaše osobne podatke kako bismo vršili izravno oglašavanje. Imate pravo prigovoriti u bilo kojem trenutku na obradu osobnih podataka koji se tiču ​​takvog oglašavanja, što uključuje profiliranje u mjeri u kojoj je to povezano s takvim izravnim oglašavanjem.
 
Ako se protivite obradi u svrhe izravnog oglašavanja, vaši se osobni podaci više neće obrađivati ​​u te svrhe.
 
Možete povući svoju privolu na to slanjem odgovarajućeg pisma na adresu:

GRENKE Hrvatska d.o.o.

Na pažnju službenika za zaštitu podataka

Avenija Većeslava Holjevca 40

10000 Zagreb

Adresa e-pošte: [email protected]