Vaša prijava

 

Tu smo za vas

Želite li saznati više o našim uslugama? 

 

Kontaktirajte nas na: 

tel. : +385 1 645 72 60
faks: +385 1 645 72 70

e-pošta: serviceanti spam bot@grenkeanti spam bot.hr

 

 

GRENKE Hrvatska d.o.o.

Av. Većeslava Holjevca 40

10000 Zagreb

__________________________

 

Kontaktirajte nas na: 

tel. : +385 1 645 72 69
faks: +385 1 645 72 79

gsm: +385 91 645 72 69

e-pošta: service.splitanti spam bot@grenkeanti spam bot.hr

 

GRENKE Hrvatska d.o.o.
Poslovna jedinica Split
Poljička cesta 28b
21000 Split 

Informacija o zaštiti osobnih podataka


Sljedeća informacija o zaštiti podataka pruža uvid u prikupljanje i obradu vaših podataka.

 

Putem ove informacije želimo vam dati pregled postupka obrade Vaših osobnih podataka i prava koja imate sukladno odredbama sadržanima u Zakonu o zaštiti podataka. Točni podaci koji se obrađuju i način njihova korištenja bitno ovise o traženim i ugovorenim uslugama.

 

1. Tko je odgovoran za obradu podataka i koga bih trebao/la kontaktirati po ovom pitanju?

 

Kontakt podaci:

GRENKE Hrvatska d.o.o.

Avenija Većeslava Holjevca 40

10000 Zagreb

Telefon: +385 1 6457260

Faks: +385 1 6457270

 

Možete kontaktirati službenika za zaštitu podataka za našu tvrtku na sljedeću adresu:

GRENKE Hrvatska d.o.o.

Avenija Većeslava Holjevca 40

10000 Zagreb

Telefon: +385 1 6457260

Adresa e-pošte: zastitapodataka@grenke.hr

 

2. Koje izvore i podatke koristimo?

 

Obrađujemo osobne podatke koje primamo od naših stranki pri realizaciji našeg poslovnog odnosa. Mi, također – ukoliko je to potrebno u svrhu pružanja naše usluge – obrađujemo osobne podatke koje nam je dopušteno ishoditi od javno dostupnih izvora (npr. Financijska agencija (FINA), zemljišno-knjižni registar, trgovački registar, registar udruga, tisak, Internet ) ili koje su nam dostavili naši prodajni partneri ili treće strane, kao što su to kreditne agencije (npr. Poslovna Hrvatska, Boniteti, Creditreform), a sve s opravdanim razlogom.

 

Osobni podaci od važnosti su kako slijedi:

 • Osobni podaci (ime, adresa, datum i mjesto rođenja i državljanstvo)
 • Kontaktni podaci (telefonski broj, adresa e-pošte)
 • Detalji potrebni za utvrđivanje identiteta (npr. podaci s osobne iskaznice)
 • Podaci potrebni za provjeru identiteta (npr. ogledni primjerak potpisa)
 • Pojedinosti o nalogu (npr. nalog za plaćanje)
 • Podaci prikupljeni u svrhu izvršenja naših ugovornih obveza (npr. podaci o prodaji na temelju platnih transakcija)
 • Podaci o financijskom položaju (npr. podaci o kreditnoj kartici, podaci o kreditnom stanju, podrijetlo imovine)
 • Podaci o oglašavanju i prodaji (uključujući rezultate oglašavanja), podaci o dokumentaciji (npr. zapisnici s konzultacija)

 

i drugi podaci slični gore navedenim kategorijama.

 

3. Zašto obrađujemo vaše podatke (svrha obrade) i s koje pravne osnove?

 

Osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama sadržanima u europskoj Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i hrvatskom Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka:

 

a. Kako bismo izvršili naše ugovorne obveze (članak 6 (1b) Opće uredbe o zaštiti podataka/GDPR-a)

 

Podaci se obrađuju u svrhu izvršenja ugovora o pružanju financijskih usluga našim klijentima ili u cilju poduzimanja mjera na vaš zahtjev prije zaključenja ugovora. Svrha obrade podataka prvenstveno će biti usmjerena na sam proizvod (npr. najam) i može uključivati procjenu potreba, konzultacije i izvršenje transakcija. kako biste saznali više o svrsi za koju se podaci obrađuju, molimo pogledajte odgovarajuću ugovornu dokumentaciju te uvjete i odredbe.

 

b. Kao dio uravnoteženja interesa (članak 6. stavak 1 (f) Opće uredbe o zaštiti podataka/GDPR-a)

 

Ako je to potrebno, mi ne samo da ćemo obraditi Vaše podatke u svrhu izvršenja ugovora, već ćemo i zaštititi svoje legitimne interese, ali i legitimne interese trećih strana, što prvenstveno uključuje

 

Savjetovanje i dijeljenje podataka s kreditnim agencijama u svrhu utvrđivanja kreditnih rizika i rizika koji se odnose na neplaćanje

 

U svrhu provjere bilo kakvih kreditnih rizika ili rizika od neplaćanja te kako bismo se obranili od bilo kakvih kaznenih djela, surađujemo s društvom CREDITREFORM d.o.o., Božidara Adžije 19, 10000 Zagreb. CREDITREFORM d.o.o. na raspolaganje nam stavlja podatke o Vama koje posjeduje u svojoj bazi, pod uvjetom da predočimo uvjerljive dokaze da legitimnosti našeg interesa.

Pravnu osnova za dostavu navedenih podataka predstavljaju članak 6 (1 b) i članak 6 (1 f) Opće uredbe o zaštiti podataka/GDPR-a. Članak 6. (1 f) Opće uredbe o zaštiti podataka/GDPR-a može se koristiti samo kao osnova za dostavu podataka, ukoliko je to potrebno za zaštitu legitimnih interesa naše banke ili trećih strana te ukoliko naši legitimni interesi ne prevladavaju nad interesima ili temeljnim pravima i slobodama osobe čije je osobne podatke potrebno zaštiti.

Kreditne agencije obrađuju primljene podatke i koriste ih za izradu profila (kreditni bodovi) kako bi svojim ugovornim partnerima u Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj (a po potrebi i trećim zemljama te pod uvjetom da postoji odluka Europske komisije o prihvatljivosti) dostavili podatke u svrhu procjene kreditne sposobnosti fizičkih osoba.

Za detaljne informacije, kako je to opisano u članku 14 Opće uredbe o zaštiti podataka/GDPR-a u pogledu aktivnosti koje poduzima kreditna agencija, molimo pogledajte podatke o agenciji klikom na sljedeće poveznice:


Provjera i optimizacija zahtjeva u svrhu pristupa izravnoj prodaji

 

Oglašavanje ili istraživanje tržišta i mišljenja, ukoliko niste podnijeli pritužbu po pitanju korištenja Vaših podataka

 

Dokazivanje pravnih zahtjeva i obrane tijekom pravnih sporova

 

Jamčenje IT sigurnosti i zaštita IT aktivnosti u našem društvu

 

Sprječavanje i pojašnjenje kaznenih djela

 

Mjere zaštite zgrada i postrojenja (npr. kontrola pristupa)

 

Mjere kojima se jamče ovlasti

 

Mjere upravljanja poslovanjem i mjere za razvoj proizvoda i usluga

 

c. Na temelju Vaše privole (članak 6 (1a) Opće uredbe o zaštiti podataka/GDPR-a)

 

Ukoliko ste nam dali privolu za obradu osobnih podataka u određene svrhe (npr. prosljeđivanje podataka unutar poslovne grupacije Grenke, procjena podataka o platnim transakcijama u marketinške svrhe), mi zakonski možemo provoditi obradu podataka na temelju te iste privole koju ste nam dali. Privolu možete povući u bilo kojem trenutku. Ovo se također odnosi i na povlačenje izjava o privoli koje su pristigle na našu adresu prije 25. svibnja 2018. odnosno datuma datuma stupanja na snagu Opće uredbe o zaštiti podataka/GDPR-a. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrađenih podataka do trenutka povlačenja privole.

 

d. Na temelju zakonskih odredbi (članak 6 1 (c) Opće uredbe o zaštiti podataka/GDPR-a) ili javnog interesa (članak 6 (1 e) Opće uredbe o zaštiti podataka/GDPR-a)

 

Nadalje, dužni smo udovoljiti različitim zakonskim zahtjevima (npr., porezni zakoni). Razlozi za obradu podataka uključuju provjeru kreditne sposobnosti, potvrdu identiteta i dobi, sprečavanje prijevare i pranja novca, ispunjavanje zahtjeva koji se odnose na provjeru i izvješćivanje a koje propisuje porezni zakon te procjenu i upravljanje rizicima.

 

Kao dio poslovne grupacije Grenke – sa sjedištem u Njemačkoj – dužni smo se pridržavati njemačkih propisa koji se odnose na sprječavanje pranja novca. Stoga smo dužni boriti se protiv pranja novca, financiranja terorizma i kaznenih djela koja bi mogla ugroziti našu imovinu. Također provodimo evaluaciju odnosno vrednovanje podataka (i tijekom platnih transakcija). Ove mjere služe i u svrhu Vaše zaštite.

 

4. Tko prima moje podatke?

 

Uredi naših društava kojima je potreban pristup Vašim podacima u svrhu ispunjavanja naših ugovornih i zakonskih zahtjeva, dobit će pristup Vašim podacima. Davatelji usluga i agenti koje koristimo mogu također primati podatke u te svrhe, ukoliko se pridržavaju obveze koja se odnosi na povjerljivost poslovanja. Ta društva spadaju u kategorije društava koja se bave kreditnim uslugama, IT uslugama, logistikom, tiskarskim uslugama, telekomunikacijama, naplatom potraživanja, savjetovanjem, a uključeni su i odvjetnici, prodaja i marketing.

Imajte na umu kako smo dužni čuvati u povjerljivosti sve podatke i procjene vezane uz naše stranke (poslovna tajna) kada prosljeđujemo podatke primateljima podataka izvan našeg društva. Dopušteno nam je prosljeđivati podatke o Vama samo ako to zahtijevaju zakonske odredbe, ako ste dali svoju privolu ili smo ovlašteni pružati informacije. Potencijalni primatelji osobnih podataka pod ovim uvjetima su (na primjer):

 • Javna tijela i institucije (npr. porezne vlasti, agencije za provedbu zakona i tijela državne uprave), ako postoji zakonska ili službena obveza za to.
 • Ostali pružatelji kreditnih i financijskih usluga ili slične institucije kojima dostavljamo osobne podatke kako bismo održavali poslovni odnos s vama (npr. banke, kreditne agencije, ovisno o zaključenom ugovoru).
 • Druga društva unutar naše poslovne grupacije Grenke koje provode proces kontrole rizika sukladno zakonskim ili službenim zahtjevima.


Primjeri ostalih primatelja podataka uključuju urede za koje ste dali privolu u odnosu na podatke koji se šalju i koje ste oslobodili od obveze povjerljivosti poslovanja prema dogovoru ili putem Vaše privole.

 

5. Prenose li se podaci u treću državu ili bilo koju međunarodnu organizaciju?

 

Podaci se prenose na određene lokacije u države van Europske unije ("treće zemlje"), ukoliko

 • je to potrebno u svrhu izvršenja Vaših naloga (npr. platnih naloga),
 • to zahtijevaju zakonske odredbe (npr. slanje obavijesti obvezno je sukladno prema poreznim zakonima) ili
 • ukoliko ste nam dali Vašu privolu.

 

6. Kako se podaci obrađuju na internetskoj stranici?

 

Osim ako to nije drugačije navedeno, Vaše podatke na našoj internetskoj stranici obrađujemo isključivo kako bismo obradili Vaš zahtjev (članak 6 (1 b) Opće uredbe o zaštiti podataka/GDPR-a) ili zbog naših legitimnih interesa  (član 6 (1 f) Opće uredbe o zaštiti podataka/GDPR-a):

 

a. Podaci o korištenju

 

Svaki put kada pristupite stranici ili datoteci, generički podaci automatski se spremaju u dnevničku datoteku. Podaci se pohranjuju samo u svrhe vezane uz sustav i statističke svrhe ili ukoliko ukazuju na kaznena djela u određenim iznimnim slučajevima.

Koristimo te podatke kako bismo poboljšali naše internetske stranice i predstavili Vam sadržaj koji odražava Vaše interese na raznim internetskim stranicama i na više krajnjih uređaja. Podaci o korištenju se, u okviru ovog procesa, ne kombiniraju s osobnim podacima. Ako se odlučite poslati nam Vaše podatke, isti će podaci imati optimalnu sigurnosnu kopiju tijekom unosa. Isto vrijedi i za podatke pohranjene u našem sustavu. Vašu IP adresu spremamo iz sigurnosnih razloga. Istu je moguće dohvatiti, ako za to postoji legitiman interes.

Ne stvaramo povijest preglednika. Podaci se ne prosljeđuju trećim stranama niti se na drugi način vrednuju, osim ako za to postoji zakonska obveza.

Točnije, sljedeći se skup podataka pohranjuje iz svakog zahtjeva za obradu:

 • Korišteni krajnji uređaj
 • Naziv datoteke kojoj ste pristupili
 • Datum i vrijeme zahtjeva
 • Vremenska zona
 • Količina prijenosa podataka
 • Obavijest o tome je li zahtjev bio uspješan
 • Opis vrste web preglednika koji se koristi
 • Koristi se operativni sustav
 • Operativni sustav
 • Davatelj usluga
 • IP adresa korisnika


b. Kontakt/zahtjevi

 

Ukoliko nas kontaktirate (npr. putem obrasca za kontakt), spremit ćemo vaše podatke u svrhu obrade Vašeg zahtjeva i u slučaju potrebe za daljnjom korespondencijom. Svi se podaci brišu nakon obrade Vašeg zahtjeva. To ne uključuje podatke za koje postoji pravni ili drugi zahtjev koji se odnosi na čuvanje podataka.

 

c. Registracija

 

Koristimo samo podatke koje ste nam dali tijekom registracije kako biste mogli koristiti našu internetsku stranicu.

Tijekom postupka registracije prikupljamo sljedeće podatke:

 • Adresu e-pošte,
 • Korisničko ime,
 • Lozinku.

 

d. Bilten/Newsletter

 

Podložno vašoj privoli (članak 6 (1a) Opće uredbe o zaštiti podataka/GDPR-a), rado ćemo vas obavijestiti o najnovijim dostignućima putem našeg biltena.

Kako bismo Vam poslali bilten morate unijeti svoje ime i adresu e-pošte, a imate i opciju da dobrovoljno date i druge podatke. Nakon što pošaljete svoju adresu e-pošte, poslat ćemo Vam e-poruku na adresu e-pošte koju ste unijeli, unutar koje morate kliknuti na poveznicu za potvrdu kako biste potvrdili adresu e-pošte koju ste unijeli.

Pohranjujemo Vaše podatke koji su nam potrebni u svrhu slanja našeg biltena. U slučaju dvojbe pohranjujemo vašu IP adresu i datum registracije kao dokaz prijave za primanje biltena.

U bilo kojem trenutku možete otkazati pretplatu na bilten tako da kliknete poveznicu "Otkažite pretplatu" pri dnu biltena.

 

e. Korištenje kolačića

 

Kako bi posjet našim internetskim stranicama bio što privlačniji i kako bismo Vam omogućili korištenje određenih značajki upotrebljavamo kolačiće na različitim stranicama. Kolačići su male tekstualne datoteke pohranjene na Vašem krajnjem uređaju. Neki kolačići koje koristimo ponovno se brišu na kraju sesije preglednika, tj. nakon što zatvorite preglednik (kolačići sesije). Ostali kolačići ostaju pohranjeni na Vašem krajnjem uređaju i omogućuju našim poslovnim partnerima da ponovno prepoznaju Vaš preglednik prilikom sljedećeg posjeta (trajni kolačići).

Kolačići ne omogućuju pristup drugim datotekama na Vašem računalu niti otkrivaju Vašu adresu e-pošte.

Većina preglednika ima postavke automatskog prihvata kolačića. Ako se u pregledniku pohranjuju standardne postavke za kolačiće, svi će procesi biti aktivni u pozadini. Međutim, te postavke možete promijeniti.

Možete prilagoditi preglednik kako biste bili informirani o postavljanju kolačića i donositi pojedinačne odluke o prihvaćanju kolačićima ili u određenim slučajevima možete općenito isključiti kolačiće.

Ako ograničite kolačiće, pojedine značajke naše internetske stranice također mogu biti ograničene.

 

f. Analiza raspona pomoću Piwik-a

 

Imamo legitiman interes (tj. interes za analizu, optimizaciju i ekonomičan rad naše internetske stranice u smislu članka 6 (1f) Opće uredbe o zaštiti podataka/GDPR-a) u odnosu na korištenje Piwik softvera otvorenog koda koji je dizajniran u svrhu statističke procjene pristupa korisnika.

Vaša IP adresa skraćuje se prije spremanja. Piwik koristi kolačiće koji se spremaju na korisničkim računalima i omogućuju analizu korištenja ove online usluge od strane korisnika. Za to vrijeme korisnici mogu stvoriti pseudo profile. Informacije generirane kolačićima o Vašem korištenju ove internetske usluge pohranjuju se na našem poslužitelju te se ne prosljeđuju trećim stranama.

Možete se isključiti iz ove obrade podataka kako slijedi:

 
 

g. Ugrađeni YouTube videozapisi

 

U skladu s našim legitimnim interesima ugrađujemo YouTube videozapise na našu web stranicu; ti se videozapisi pohranjuju na www.youtube.com i mogu se pogledati izravno na našoj web stranici.

Ako posjetite web stranicu, YouTube je obaviješten da ste otvorili relevantnu stranicu na našem web portalu. Dodatno se prenose i podaci opisani u odjeljku 6 a). To se događa neovisno o tome imate li račun usluge YouTube na koji ste se prijavili. Ako ste prijavljeni na Google, ti će se podaci izravno pripisati Vašem računu. Ako ne želite da se podaci pridruže vašem profilu usluge YouTube, morate se odjaviti prije nego što kliknete gumb. YouTube pohranjuje Vaše podatke kao korisnički profil i koristi ih u svrhu marketinga, istraživanja tržišta i/ ili prilagođavanja internetske stranice. Konkretno, Vaši se podaci procjenjuju na ovaj način (čak i ako niste prijavljeni) u svrhu prilagođenog oglašavanja i izvješćivanja drugih korisnika društvene mreže o Vašim aktivnostima na našoj web stranici. Imate pravo podnijeti prigovor u odnosu na kreiranje tih korisničkih profila; morate se obratiti YouTube-u, ako želite ostvariti to pravo.

Više informacija o obimu i svrsi prikupljanja i obrade podataka na YouTube-u potražite u pravilima o privatnosti. Pravila o privatnosti također sadrže više informacija o vašem pravu na opoziv privole i kako konfigurirati preglednik kako bi zaštitili vašu privatnost: policies.google.com/privacy.

Google također obrađuje Vaše osobne podatke u SAD-u i dio je sustava zaštite privatnosti EU-US Privacy Shield.

 

7. Kako se podaci obrađuju na portalu distributera?

 

Na stranici https://gfs.grenke.net/ ovlaštenim distributerima omogućujemo pristup korisničkom računu na našem portalu za distributere, gdje možete, kao prodavač ili odabrani zaposlenik, pristupiti sljedećim značajkama.

 

a. Registracija

 

Tijekom postupka registracije prikupljamo sljedeće podatke:

 • Naziv i adresa društva
 • Kontakt podaci

        

Ostale podatke možete dati na dobrovoljnoj osnovi.

Kao distributer, možete omogućiti odabranim zaposlenicima pristup Vašem računu na našem portalu za distributere.

 

b. Značajke

 

Na portalu za distributere pružamo sljedeće značajke:

 • Izrada i pohrana ponuda i zahtjeva
 • Arhiviranje pohranjenih ponuda, zahtjeva i ugovora
 • Administracija korisničkih računa distributera
 • Pokretanje elektroničkog zaključenja ugovora (e-ugovori)

 

c. Obrada podataka

 

Koristimo podatke koji su navedeni u sklopu registracije ili korištenja značajki u onoj mjeri u kojoj je to potrebno kako bismo pružili odgovarajuću značajku na portalu za distributere, izvršili ugovor ili implementirali predugovornu mjeru na zahtjev nositelja podataka (članak 6 (1) b Opće uredbe o zaštiti podataka/GDPR-a).

U mjeri u kojoj je to potrebno, obrađujemo podatke koji se pružaju van konteksta stvarnog izvršenja ugovora kako bismo zaštitili legitimne interese nas ili trećih strana, posebno u svrhu konzultacije i razmjene podataka s kreditnim agencijama (npr. CREDITREFORM d.o.o.) i utvrđenja kreditne sposobnosti i rizika neplaćanja, ako postoje podaci o kreditnoj kartici.

 

d. Odgovornost

 

Ako dajete podatke koji će se obrađivati kao što je opisano na portalu za distributere, odgovorni ste za pouzdanost njihovog prikupljanja i ulaska na portal za distributere i sve srodne zahtjeve koji se odnose na zaštitu podataka.

 

Mi smo u tom slučaju odgovorni za obradu podataka u skladu sa zakonima o zaštiti podataka, kao i za sigurnost obrade podataka opisanih u odjeljku 7 c).

 

e. Lozinke


Korisničkom se računu može pristupiti samo uz pomoć lozinke. Vi ili vaši zaposlenici odgovorni ste za postavljanje sigurne lozinke i pohranjivanje lozinke na takav način da treće strane ne mogu pristupiti istoj.

 

f. Prava na opoziv privole i zatvaranje računa

 

U bilo kojem trenutku možete izbrisati podatke koje ste ostavili na portalu za distributere i zatvoriti korisnički račun putem administrativnih postavki.

 

Također možete podnijeti prigovor u odnosu na pohranu osobnih podataka koji se nalaze u sklopu registracije i korištenja portala.

 

Isto tako, podaci koje smo spremili bit će izbrisani čim je zadovoljena svrha za koju su prikupljeni i ukoliko nema zakonskih obveza koje sprječavaju brisanje podataka. Ako se podaci ne brišu jer su potrebni za druge zakonski dopuštene svrhe, njihova obrada bit će ograničena. To znači kako će se podaci blokirati i neće se obrađivati u druge svrhe. Na primjer, to se odnosi na korisničke podatke koji se moraju pohraniti u smislu poreznog ili trgovačkog prava.

 

8. Na koliko dugo se pohranjuju moji podaci?

 

Vaše osobne podatke obrađujemo i pohranjujemo koliko god je to potrebno kako bismo ispunili naše ugovorne i zakonske obveze. Imajte na umu kako je naš poslovni odnos kontinuirana obveza koja se uspostavlja godinama.

Ako podaci više nisu potrebni za ispunjavanje ugovornih ili zakonskih obveza, oni će se povremeno brisati, osim ako privremena daljnja obrada nije potrebna u sljedeće svrhe:

 • Ispunjavanje obveze čuvanja podataka prema trgovačkim i poreznim zakonima, tj. hrvatskom računovodstvenom zakonu, Općem poreznom zakonu, Zakonu o zaštiti potrošača. Ti zakoni zahtijevaju da se podaci čuvaju/dokumentiraju unutar razdoblja od 1 do 11 godina.
 • Zadržavanje dokaza u skladu sa zakonskim rokovima ograničenja koja se primjenjuju. Sukladno hrvatskom Zakonu o obveznim propisima, ova ograničenja mogu trajati do pet godina, iako uobičajeno razdoblje traje 3 godine.     

 

9. Koja mi prava zaštite podataka pripadaju?

 

Svaki pojedinac s kojim poslujemo ima pravo

 • na pristup u skladu s člankom 15 Opće uredbe o zaštiti podataka/GDPR-a,
 • na ispravak u skladu s člankom 16 Opće uredbe o zaštiti podataka/GDPR-a,
 • na brisanje u skladu s člankom 17 Opće uredbe o zaštiti podataka/GDPR-a,
 • na postavljanje ograničenja obrade u skladu s člankom 18 Opće uredbe o zaštiti podataka/GDPR-a,
 • na prigovor u skladu s člankom 21 Opće uredbe o zaštiti podataka/GDPR-a,
 • i pravo na prijenos podataka u skladu s člankom 20 Opće uredbe o zaštiti podataka/GDPR-a.      

 


Svaki pojedinac, također, ima pravo žalbe tijelu nadležnom za nadzor nad podacima (prema članku 77 Opće uredbe o zaštiti podataka/GDPR-a).

 

U bilo kojem trenutku možete povući Vašu privolu u odnosu na osobne podatke koje obrađujemo. Ovo se također odnosi i na povlačenje izjava o privoli koje su pristigle na našu adresu prije 25. svibnja 2018. odnosno datuma datuma stupanja na snagu Opće uredbe o zaštiti podataka/GDPR-a. Imajte na umu da kako se opoziv privole primjenjuje u budućnosti. Neće se odnositi na podatke obrađene prije opoziva.

 

10. Moram li dati podatke?

 

Morate nam dostaviti osobne podatke potrebne za ulazak u i održavanje poslovnog odnosa i ispunjavanje potrebnih ugovornih obveza povezanih s tim ili kada zakon zahtijeva da ih prikupimo. Bez tih podataka obično nećemo moći sklopiti ugovor s Vama niti izvršiti ovaj ugovor.

 

Kao što je već spomenuto u točki 4, odjeljak d, kao dio poslovne grupacije Grenke – sa sjedištem u Njemačkoj – dužni smo se pridržavati njemačkih propisa koji se odnose na sprečavanje pranja novca. Konkretnije, njemački Zakon o sprečavanju pranja novca zahtijeva da provjerimo Vaš identifikacijski dokument nego što uđemo u poslovni odnos s vama i saznamo i zabilježimo Vaše ime, mjesto i datum rođenja, državljanstvo, adresu i identifikacijske podatke. Kako bismo bili u mogućnosti ispuniti ovu obvezu morate nam dostaviti potrebne podatke i dokumente sukladno njemačkom Zakonu o sprečavanju pranja novca i odmah obavijestiti o promjenama koje su se dogodile tijekom našeg poslovnog odnosa. Ako nam ne dostavite potrebne informacije i dokumente, neće nam biti dopušteno ući u poslovni odnos s Vama niti nastaviti već postojeći poslovni odnos.

 

11. U kojoj mjeri će odlučivanje biti automatizirano?

 

Kako bismo uspostavili i održali poslovni odnos ne koristimo potpuno automatizirano odlučivanje u skladu s člankom 22 Opće uredbe o zaštiti podataka/GDPR-a. Ako koristimo ovaj postupak u pojedinačnim slučajevima, dostavit ćemo Vam zasebne informacije o tome, ako je to propisano zakonom.

 

12. Radite li profiliranje?

 

Automatiziramo obradu vaših podataka u nekim slučajevima u svrhu procjene Vaših određenih osobnih aspekata (profiliranje). Koristimo profiliranje u sljedećim slučajevima (na primjer): 

 • Koristimo alate za procjenu kako bismo vam pružili ciljane informacije i savjete o proizvodima. Ovi alati omogućuju komunikaciju i oglašavanje (uključujući istraživanje tržišta i mišljenja) na način koji odgovara vašim potrebama.
 • Koristimo bodovanje kada procjenjujemo Vašu kreditnu sposobnost. Ovaj proces izračunava vjerojatnost da klijent ispunjava svoje obveze plaćanja u skladu s ugovorom. Ovaj će izračun uključivati sposobnost zarade, plaćanja, postojeće obveze, zapošljavanje, poslodavca, duljinu usluge, iskustvo iz prethodnih poslovnih odnosa, otplatu prethodnih zajmova, kao i informacije koje smo zaprimili od kreditnih agencija. Bodovanje se temelji na akreditiranom matematičkom statističkom postupku koji je testiran. Dobivene vrijednosti pomažu nam kako bismo donosili odluke o prodaji proizvoda i iste uključujemo u rutinske postupke upravljanja rizicima.     
 

Informacije o Vašem pravu na opoziv sukladno članku 21 Opće uredbe o zaštiti podataka/GDPR-a

 

1. Pravo na opoziv u pojedinačnim slučajevima

 

U svakom trenutku imate pravo odjaviti se od bilo kakve obrade Vaših osobnih podataka na temelju članka 6 (1 e) Opće uredbe o zaštiti podataka/GDPR-a (obrada podataka u javnom interesu) i članka 6 (1 f) Opće uredbe o zaštiti podataka/GDPR-a (obrada podataka u svrhu uravnoteženja interesa), iz razloga koji se odnose na Vašu određenu situaciju; to vrijedi i za značenje članka 4, točke 4 Opće uredbe o zaštiti podataka/GDPR-a.

 

Ako se isključite, više nećemo obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako  možemo dokazati da postoje legitimni uvjerljivi razlozi za obradu koji prevladavaju nad Vašim interesima, pravima i slobodama ili je svrha obrade postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

 

2. Pravo isključivanja iz obrade podataka u svrhu izravnog oglašavanja

 

U pojedinim slučajevima obrađujemo vaše osobne podatke u svrhu izravnog oglašavanja. Imate pravo odjaviti se od obrade Vaših osobnih podataka u takve svrhe oglašavanja u bilo kojem trenutku; to se odnosi i na profiliranje ako je to povezano s ovom vrstom izravnog oglašavanja.

 

Ako se povučete iz obrade Vaših podataka u svrhu izravnog oglašavanja, više nećemo obrađivati Vaše osobne podatke u ove svrhe.

 

Opoziv može uslijediti u bilo kojem obliku, ali bi ga bilo potrebno poslati na sljedeću adresu, kad ste to u mogućnosti:

 

GC Renting Croatia d.o.o.

Na pažnju službenika za zaštitu podataka

Avenija Većeslava Holjevca 40

10000 Zagreb

Adresa e-pošte: zastitapodataka@grenke.hr